Overige projecten
Rise Up!

Rise Up! is een ontwikkeltraject voor toekomstige cultuur- en sociale plannenmakers uit Delfshaven. Rise Up! richt zich daarbij op jongvolwassenen uit de wijk met een droom of ambitie om zelf een cultureel of maatschappelijk initiatief te starten of een programma te maken.

Rise Up!
Rise Up!

De bij Buurt Goud opgedane ervaringen en lessen boden, samen met de input van oud-deelnemers op en eigen vooronderzoek voor enkele waardevolle inzichten: wat werkt er wel en wat werkt er niet als je jonge(re) wijkbewoners ondersteunt in het realiseren van hun idee of initiatief? Wat kun je allemaal bereiken als je breekt met de heersende gedachte dat ze nog van alles moeten leren of niet voldoende levenservaring zouden hebben? Wat als je uitgaat van de eigen kracht, creativiteit en levenservaring van deze groep jongvolwassenen? Het bleek een vruchtvolle voedingsbodem voor een duurzaam programma met impact.

Waar bij Buurt Goud in 2017 en 2018 de nadruk voornamelijk lag op hard skills (programmering, organisatie, financiering en productie van een evenement), ligt bij Rise Up!! de nadruk op:

 • het herstellen en vergroten van (zelf)vertrouwen
 • het ontwikkelen van veerkracht en vaardigheden (zowel hard- als soft skills)
 • een ervarings/praktijkonderdeel

Binnen Rise Up! gingen deelnemers aan de slag met de volgende thema’s:

 • Aan de slag vanuit je highest excitement
 • (cultureel) Eventmanagement
 • Coaching op het persoonlijke plan
 • Zelfvertrouwen en waardering
 • Werken aan je mindset
 • Ondernemerschap
 • Hoe maak ik een projectplan?
 • Storytelling
 • Marketing en branding
 • (Social) Business Model Canvas
 • Financiering en fondsenwerving

Aan deze eerste try out in 2019 deden twee groepen deelnemers mee, van elk ongeveer 10-12 deelnemers.

Uiteindelijk bleek Rise Up!! een ontdekkingstocht van de deelnemers naar waar toe zij in staat zijn, individueel èn als team. Zowel in situaties waarin alles mee zit maar vooral ook in die situaties dat het even of helemaal tegenzit. 

De belangrijkste les van deze ontdekkingstocht is dat fouten maken en onverwachte tegenslagen er bij horen, maar dat ze daar dankzij de opgedane kennis en ervaringen mee om kunnen gaan en er in sommige gevallen zelfs op kunnen inspelen. Zodat ze zich realiseren dat één en ook twee en zelfs drie tegenslagen niet automatisch betekenen dat hun plan niet door kan gaan – en dat het eindresultaat er soms wat anders uit ziet dan ze zelf voor ogen hadden.

Rise Up!! is een concept van Amanda Wams/Soul & Society en Christy de Witt/TWC Works onder de paraplu van Schiezicht. Begin 2020 werd Rise Up! – voor nu tijdelijk – gepauzeerd, als direct gevolg van de coronacrisis.